LCN UV-ljushärdande enheter är lämpliga för polymerisation av UV-ljushärdande resiner.