Den populära klassiska vita tippen kombination med tip-förlängning, fullständiga nagelförlängningar och påfyllningar.

SKULPTERINGS EGENSKAPER - Lätt flytande konsistens; Variant F (med FM-Pearl White och FM-Naturell): Stabil konsistens.